Lékařská pohotovost (Lékařská služba první pomoci) a Zubní pohotovost (stomatologická) zajišťovaná a financovaná hl. m. Prahou nebo jednotlivými městskými částmi Prahy

Systém lékařské služby první pomoci (LSPP) zajišťovaný a financovaný hlavním městem Prahou, který zahájil provoz 1.1.2008, se za dobu svého fungování dostatečně osvědčil, a proto i v roce 2009 bude LSPP zajišťována obdobně jako v roce 2008. Pražské zastupitelstvo rozhodlo, že město Praha ze svého rozpočtu v roce 2009 poskytne na provoz lékařské pohotovostizubní pohotovosti v hlavním městě Praze jednotlivým fakultním nemocnicím, které budou zajišťovat lékařskou službu první pomoci, částku 18 milionů korun.

V roce 2009 již nebude poliklinika v Palackého ulici, která je součástí Nemocnice Na Františku s poliklinikou, provozovat LSPP ani zubní pohotovost, toto stanoviště LSPP ukončilo svou činnost k 31. 12. 2008. Z polikliniky v Palackého ulici je stanoviště LSPP a zubní pohotovosti přesunuto do Městské polikliniky Praha (dříve Studentský zdravotní ústav Praha), která sídlí na adrese Spálená 12, Praha 1. Městská poliklinika Praha bude poskytovat LSPP všeobecné praktické lékařství pro dospělé a zároveň zubní pohotovost (LSPP zubní lékařství).

V provozu bude celkem pět lékařských pohotovostí pro dospělé a čtyři pro děti a dorost, které financuje a zajišťuje hlavní město Praha prostřednictvím 5 fakultních nemocnic a Městské polikliniky. Dále jsou v provozu tři lékařské pohotovosti pro dospělé a dvě pro děti a dorost zajišťované a financované jednotlivými městskými částmi Prahy.

Zubní pohotovost pro dospělé bude v roce 2009 zajišťována, jak již bylo uvedeno v prostorách Městské polikliniky Praha (dříve Studentský zdravotní ústav Praha), která sídlí na adrese Spálená 12, Praha 1. Pražské zastupitelstvo, na základě vyhodnocení roku 2008, také rozhodlo o nutnosti zřídit pro rok 2009 další zubní pohotovost pro dospělé a to v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice na adrese U Nemocnice 2, Praha 2.

Dětská zubní pohotovost (dětské zubní lékařství) bude nadále zajišťována ve Fakultní nemocnici v Motole na Praze 5. Od  poloviny dubna 2009 je v provozu také nová dětská zubní pohotovost na Praze 10.


Volejte 155, když jde o vteřiny!

Pouze v případě přímého ohrožení života, kdy jde opravdu o vteřiny volejte zdarma Záchrannou zdravotnickou službu prostřednictvím telefonního čísla 155 z jakéhokoliv telefonu, telefonní budky či mobilního telefonu.


© 2012 – Lékárna & Pavel Světlík | Grafické zpracování: vodička | Cotojátka
Naše projekty: Ponožky – Vysoký krevní tlak – Fusky – Homeopatika